Κωνσταντίνος Δημητρίου Σχινάς (1801-1857). Η ζωή - Το έργο - Η εποχή του

Wissensbasis

Konstantinos Schinas
Titel Κωνσταντίνος Δημητρίου Σχινάς (1801-1857). Η ζωή - Το έργο - Η εποχή του
Autor*in Χρήστου, Θανάσης
Ort Αθήνα
Verlag Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
Datum 1998
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung