Η γερμανική διαχείριση της ελληνικής κληρονομιάς

Titel Η γερμανική διαχείριση της ελληνικής κληρονομιάς
Autor*in Κακριδής, Φάνης
Herausgeber*in Χρυσός, Ευάγγελος
Buchtitel Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα
Ort Αθήνα
Verlag Ακρίτας
Datum 1996
Seiten 25-40
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung