Επιτύμβιον Gerhard Neumann: Μουσείο Μπενάκη 2ο παράρτημα

Titel Επιτύμβιον Gerhard Neumann: Μουσείο Μπενάκη 2ο παράρτημα
Autor*in Δεσπίνης, Γιώργος
Autor*in Weitmann, Pascal
Autor*in Κύρκου, Μάρω
Autor*in Schiering, Wolfgang
Autor*in Ζαφειροπούλου, Φωτεινή
Autor*in Hitzl, Konrad
Autor*in Τιβέριος, Μιχάλης
Autor*in Λεμπέση, Αγγελική
Herausgeber*in Δαμάσκος, Δημήτρης
Herausgeber*in Καραπάνου, Άννα
Ort Αθήνα
Verlag Μουσείο Μπενάκη
Datum 2003
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung