Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο

Titel Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο
Herausgeber*in Κόκκινος, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Ταξιδευτής
Datum 2007
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung