Η επίδραση του Γερμανικού θεάτρου-Ντοκουμέντο της δεκαετίας του '60 στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία

Titel Η επίδραση του Γερμανικού θεάτρου-Ντοκουμέντο της δεκαετίας του '60 στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία
Autor*in Μαράκα, Λίλα
Publikation Σύγκριση
Band 5
Datum 1999
Seiten 33-51
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung