Η επίδραση της φυλετικής υγιεινής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το μεσοπόλεμο

Titel Η επίδραση της φυλετικής υγιεινής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το μεσοπόλεμο
Autor*in Τρουμπέτα, Σεβαστή
Herausgeber*in Αβδελά, Έφη
Herausgeber*in Αρβανιτάκης, Δημήτρης
Buchtitel Φυλετικές Θεωρίες- Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο και 20ο αιώνα
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Datum 2017
Seiten 99-128
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung