Οι "Ειδήσεις δια τα ανατολικά μέρη" (1811), ο "Ελληνικός" και "Φιλολογικός Τηλέγραφος" (1812-1836) και ο Δημήτριος Αλεξανδρής

Titel Οι "Ειδήσεις δια τα ανατολικά μέρη" (1811), ο "Ελληνικός" και "Φιλολογικός Τηλέγραφος" (1812-1836) και ο Δημήτριος Αλεξανδρής
Autor*in Αργυροπούλου, Ροξάνη Δ.
Autor*in Ταμπάκη, Άννα
Buchtitel Τα ελληνικά προεπαναστικά περιοδικά. Ευρετήρια, Γ'
Ort Αθήνα
Verlag Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung