Το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα. Διεθνείς και εθνικές διαστάσεις

Titel Το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα. Διεθνείς και εθνικές διαστάσεις
Autor*in Μαρούδα, Μαρία-Ντανιέλλα
Autor*in Γλέζος, Μανώλης
Autor*in Μπουρλογιάννης-Τσαγγαρίδης, Ιωάννης
Autor*in Σταμούλη, Κέλλυ
Autor*in Μπρεδήμας, Αντώνης
Autor*in Ράντος, Αθανάσιος
Autor*in Τσιλιώτης, Χαράλαμπος
Autor*in Μίχα, Ελένη
Autor*in Σαράντη, Βασιλική
Autor*in Περράκης, Στέλιος
Herausgeber*in Περράκης, Στέλιος
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung