Η δεκαετία του 1940 ως παρελθόν: μνήμη, μαρτυρία, ταυτότητα

Titel Η δεκαετία του 1940 ως παρελθόν: μνήμη, μαρτυρία, ταυτότητα
Autor*in Βόγλης, Πολυμέρης
Publikation Τα Ιστορικά
Band 25
Ausgabe 47
Datum 2007
Seiten 437 – 456
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung