Η Μουσική. Κύκλος Βάγκνερ. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-27 Οκτ. - 13 Νοεμβρ.

Titel Η Μουσική. Κύκλος Βάγκνερ. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-27 Οκτ. - 13 Νοεμβρ.
Autor*in Συμεωνίδου, Αλέκα
Publikation Νέα Εστία
Band 133
Ausgabe 1572
Datum 1993
Seiten 62-63
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung