Αισθητισμός. Η νεοελληνική εκδοχή του κινήματος

Titel Αισθητισμός. Η νεοελληνική εκδοχή του κινήματος
Autor*in Αραμπατζίδου, Λένα
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Μέθεξις
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung