Οι γερμανοί εθελοντές στον αγώνα του 1821

Titel Οι γερμανοί εθελοντές στον αγώνα του 1821
Autor*in Quack-Μανουσάκη, Ρεγγίνα
Buchtitel Πρακτικά του Δ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών
Ort Αθήναι
Verlag Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών
Datum 1992/1993
Seiten 71-78
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung