Η θεατρική δράση του Θωμά Οικονόμου σε Βιέννη και Γερμανία

Titel Η θεατρική δράση του Θωμά Οικονόμου σε Βιέννη και Γερμανία
Autor*in Γεωργίου, Μιχάλης
Publikation Σκηνή
Ausgabe 7
Datum 2015
Seiten 275-308
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung