Το Μακεδονικό και η Γερμανία. Απόρρητα έγγραφα του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών

Wissensbasis

Stratos N. Dordanas
Titel Το Μακεδονικό και η Γερμανία. Απόρρητα έγγραφα του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών
Autor*in Δορδανάς, Στράτος Ν.
Autor*in Καλογριάς, Βάιος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Κυριακίδη
Datum 2013
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung