Αρχαίες και μοντέρνες πτυχές του τραγικού

Titel Αρχαίες και μοντέρνες πτυχές του τραγικού
Autor*in Πάγκαλος, Μιχάλης
Buchtitel Αισθητική και Τέχνη. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μνήμη Παναγιώτη και Έφης Μιχελή
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
Datum 2011
Seiten 223-238
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung