Ο Νίκος Σκαλκώτας στο Βερολίνο (1921-1933)

Wissensbasis

Nikos Skalkottas
Titel Ο Νίκος Σκαλκώτας στο Βερολίνο (1921-1933)
Autor*in Βραζιτούλης, Γιώργος Μ.
Publikation Exantas
Band 7
Datum 2008
Seiten 42-49
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung