Η παρουσία του Hegel στη νεοελληνική φιλοσοφική σκέψη

Titel Η παρουσία του Hegel στη νεοελληνική φιλοσοφική σκέψη
Autor*in Νούτσος, Παναγιώτης Χ.
Publikation Δωδώνη
Band 10
Datum 1981
Seiten 37-48
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung