[Ένθετο 5] Oι γερμανοελληνικές σχέσεις…

Titel [Ένθετο 5] Oι γερμανοελληνικές σχέσεις…
Autor*in Roelstraete, Dieter
Herausgeber*in Latimer, Quinn
Herausgeber*in Szymczyk, Adam
Buchtitel documenta 14 Reader
Ort München
Verlag Prestel
Datum 2017
Seiten 469–494
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung