Έλληνες φοιτητέ­ς στα γερμανικά Πανεπιστήμια κατά τον 19ο αιώνα

Titel Έλληνες φοιτητέ­ς στα γερμανικά Πανεπιστήμια κατά τον 19ο αιώνα
Autor*in Ζορμπαλά, Κωνσταντίνα
Buchtitel Οι χρόνοι της ιστορίας. Για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου (Αθήνα, 17-19 Απριλίου 1997
Ort Αθήνα
Verlag Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
Datum 1998
Seiten 55-62
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung