Η "Ηθική" του Κ. Μ. Κούμα και το "Σύστημα της πρακτικής φιλοσοφίας" του W. T. Krug

Titel Η "Ηθική" του Κ. Μ. Κούμα και το "Σύστημα της πρακτικής φιλοσοφίας" του W. T. Krug
Autor*in Αργυροπούλου-Λουγγή, Ρωξάνη
Publikation Φιλοσοφία
Ausgabe 7
Datum 1977
Seiten 455-467
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung