Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως: το χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελματικού θεάτρου, στο ευρύτερο πλαίσιο της ανατολικής Μεσογείου, από την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους ως τη Μικρασιατκή καταστροφή. 2 τόμοι. Τόμ. Α¹: Ως φοίνιξ εκ της τέφρας του... (1828-1875).

Titel Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως: το χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελματικού θεάτρου, στο ευρύτερο πλαίσιο της ανατολικής Μεσογείου, από την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους ως τη Μικρασιατκή καταστροφή. 2 τόμοι. Τόμ. Α¹: Ως φοίνιξ εκ της τέφρας του... (1828-1875).
Autor*in Χατζηπανταζής, Θόδωρος
Band 1
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 2002
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung