Εικόνες κατοχής: φωτογραφικές μαρτυρίες από τα γερμανικά αρχεία για την ηρωική αντίσταση του ελληνικού λαού

Titel Εικόνες κατοχής: φωτογραφικές μαρτυρίες από τα γερμανικά αρχεία για την ηρωική αντίσταση του ελληνικού λαού
Autor*in Μαθιόπουλος, Βάσος Π.
Ort Αθήνα
Verlag Ερμής
Datum 1990
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung