Γερμανικές καταβολές του ελληνικού πανεπιστημίου και ελληνικές αμφισβητήσεις του γερμανικού πανεπιστημίου

Titel Γερμανικές καταβολές του ελληνικού πανεπιστημίου και ελληνικές αμφισβητήσεις του γερμανικού πανεπιστημίου
Autor*in Φασουλάκης, Στέριος
Buchtitel Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική Διάσταση και Προοπτικές. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου: Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Datum 1989
Seiten 99-104
Weiteres Γερμανικό Πανεπιστήμιο. Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung