Η ίδρυση της έδρας της Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι πρώτοι καθηγητές (1837-1900)

Titel Η ίδρυση της έδρας της Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι πρώτοι καθηγητές (1837-1900)
Autor*in Λασκαράτος, Ι.
Publikation Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
Band 19
Ausgabe 1
Datum 2002
Seiten 76-87
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung