Από την επανάσταση στη μοναρχία

Titel Από την επανάσταση στη μοναρχία
Autor*in Πιζάνιας, Πέτρος
Herausgeber*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Buchtitel Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das Ottonische Griechenland. Aspekte der Staatswerdung
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 2002
Seiten 31-38
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung