Αναζητώντας Ευρωπαίους φίλους – Γερμανικές επιδράσεις στον Διονύσιο Σολωμό

Wissensbasis

Konstantinos Dimadis
Titel Αναζητώντας Ευρωπαίους φίλους – Γερμανικές επιδράσεις στον Διονύσιο Σολωμό
Autor*in Constanze, Güthenke
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Buchtitel Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα. Πρακτικά του Γ' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) Βουκουρέστι 2006
Band 3
Ort Αθήνα
Verlag Ελληνικά Γράμματα
Datum 2007
Seiten 321-329
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung