Προφορικές Μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα

Titel Προφορικές Μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα
Autor*in Κούνιο-Αμαρίλιο, Έρικα
Autor*in Ναρ, Αλμπέρτος
Herausgeber*in Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη
Ort Αθήνα
Verlag Ευρασία
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung