Εδουάρδος Σάουμπερτ 1804-1860: συλλογή τεκμηρίων για τον σχεδιασμό της Αθήνας και του Πειραιά

Titel Εδουάρδος Σάουμπερτ 1804-1860: συλλογή τεκμηρίων για τον σχεδιασμό της Αθήνας και του Πειραιά
Autor*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Übersetzer*in Σιετή, Τούλα
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 1999
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung