Αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία (1941-1944)

Wissensbasis

Stratos N. Dordanas
Titel Αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία (1941-1944)
Autor*in Δορδανάς, Στράτος Ν.
Universität Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 2002
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung