Τα ημερολόγια του '21 των πρώσσων αξιωματικών Bollmann και Bellier de Launay

Titel Τα ημερολόγια του '21 των πρώσσων αξιωματικών Bollmann και Bellier de Launay
Autor*in Quack-Μανουσάκη, Ρεγγίνα
Publikation Μνημοσύνη
Band 13
Datum 1995-1997
Seiten 289-320
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung