Ο Γεράρδος Χάουπτμανν και η Νεοελληνική Ποίησις

Titel Ο Γεράρδος Χάουπτμανν και η Νεοελληνική Ποίησις
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Νέα Εστία
Band 4
Ausgabe 38
Datum 15.7.1928
Seiten 668-669
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung