Ο κήπος της Αμαλίας: Σχεδιασμός, ίδρυση και εξέλιξη του Εθνικού Κήπου της Αθήνας. Συμβολή στην αθηναϊκή ιστοριογραφία

Titel Ο κήπος της Αμαλίας: Σχεδιασμός, ίδρυση και εξέλιξη του Εθνικού Κήπου της Αθήνας. Συμβολή στην αθηναϊκή ιστοριογραφία
Autor*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Ort Αθήνα
Verlag Ίκαρος
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung