Η μετάφραση δύο ελληνικών δημοτικών τραγουδιών από τον Γκαίτε. Πρόταση ερμηνευτικής προσέγγισης.

Titel Η μετάφραση δύο ελληνικών δημοτικών τραγουδιών από τον Γκαίτε. Πρόταση ερμηνευτικής προσέγγισης.
Autor*in Κεντρωτής, Γιώργος
Publikation Νέα Εστία
Band 147
Ausgabe 1721
Datum 2000
Seiten 372-391
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung