[Βιβλιοκρισία]: Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς, Μανιφέστο του Κομμουνιστικού κόμματος, μετάφραση-σημειώσεις-επίμετρο: Κώστας Κουτσουρέλης, πρόλογος: Mark Mazower, Νεφέλη, Αθήνα 2002, σ.134

Wissensbasis

Karl Marx
Titel [Βιβλιοκρισία]: Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς, Μανιφέστο του Κομμουνιστικού κόμματος, μετάφραση-σημειώσεις-επίμετρο: Κώστας Κουτσουρέλης, πρόλογος: Mark Mazower, Νεφέλη, Αθήνα 2002, σ.134
Autor*in Σιακαντάρης, Γιώργος
Publikation Νέα Εστία
Band 155
Ausgabe 1767
Datum 2004
Seiten 785-787
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung