Επιστολαί Ελλήνων ποιητών και λογίων προς Κάρολον Krumbacher

Titel Επιστολαί Ελλήνων ποιητών και λογίων προς Κάρολον Krumbacher
Autor*in Δροσίνης, Γεώργιος
Autor*in Καμπύσης, Γιάννης
Autor*in Μαλακάσης, Μ.
Autor*in Μαρτζώκης, Στέφανος
Autor*in Πάλλης, Αλέξανδρος
Autor*in Παναγιωτόπουλος, Σπύρος Π.
Autor*in Ροϊδης, Εμμανουήλ
Herausgeber*in Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.
Publikation Νέα Εστία
Band 86
Ausgabe 1017
Datum 1969
Seiten 1598-1603
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung