Η Ελλάς εις την σύγχρονον γερμανικήν φιλολογίαν

Titel Η Ελλάς εις την σύγχρονον γερμανικήν φιλολογίαν
Autor*in Καραχάλιος, Δημήτρης Γ.
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 58
Datum 1929
Seiten 366-370
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung