Οι πολιτικές δομές στη Βαυαρία του πρώτου τρίτου του 19ου αιώνα

Titel Οι πολιτικές δομές στη Βαυαρία του πρώτου τρίτου του 19ου αιώνα
Autor*in Ψαλλίδας, Γρηγόριος
Herausgeber*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Buchtitel Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das Ottonische Griechenland. Aspekte der Staatswerdung
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 2002
Seiten 39-48
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung