Η αντιπολεμική λογοτεχνία μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Στρατής Μυριβήλης-Erich Maria Remarque. Οι ομοιότητες αναμεσα στα έργα: "Η Ζωή εν Τάφω" και "Ουδέν νεώτερον από το Δυτικόν Μέτωπον"

Titel Η αντιπολεμική λογοτεχνία μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Στρατής Μυριβήλης-Erich Maria Remarque. Οι ομοιότητες αναμεσα στα έργα: "Η Ζωή εν Τάφω" και "Ουδέν νεώτερον από το Δυτικόν Μέτωπον"
Autor*in Rosenthal-Kamarinea, Isidora
Publikation Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik
Band 3
Datum 1981
Seiten 104-124
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung