Ο ελληνικός νομικός ιδεαλισμός στο μεσοπόλεμο. Παρουσίαση και κριτική των θεωριών του

Titel Ο ελληνικός νομικός ιδεαλισμός στο μεσοπόλεμο. Παρουσίαση και κριτική των θεωριών του
Autor*in Σταμάτης, Κώστας
Ort Αθήνα
Verlag Σάκκουλας
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung