14: Επαναληψιμότητα και ετερότητα─ μαθαίνοντας και δουλεύοντας από την Αθήνα

Wissensbasis

Adam Szymczyk
Titel 14: Επαναληψιμότητα και ετερότητα─ μαθαίνοντας και δουλεύοντας από την Αθήνα
Autor*in Latimer, Quinn
Autor*in Szymczyk, Adam
Buchtitel documenta 14 Reader
Ort München
Verlag Prestel
Datum 2017
Seiten 17-42
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung