Επιστημονικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, 1870-1933. Επιρροές και επεξεργασίες

Titel Επιστημονικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, 1870-1933. Επιρροές και επεξεργασίες
Herausgeber*in Ψαλιδόπουλος, Μιχάλης
Ort Αθήνα
Verlag Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις
Datum 2013
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung