Το έπος του Μεσολογγίου: η απήχηση του στη γερμανική ποίηση της ίδιας εποχής

Wissensbasis

Vassilios Lazanas
Titel Το έπος του Μεσολογγίου: η απήχηση του στη γερμανική ποίηση της ίδιας εποχής
Autor*in Λαζανάς, Βασίλης Ι.
Autor*in Μυγδάλης, Λάμπρος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1991
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung