Η παρουσία του Goethe στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά

Titel Η παρουσία του Goethe στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά
Autor*in Λαζανάς, Βασίλειος Ι.
Publikation Νέα Εστία
Band 89
Datum 1971
Seiten 317-329
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung