Βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι της Αθήνας, τόμ. 1: 1831-1900

Titel Βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι της Αθήνας, τόμ. 1: 1831-1900
Autor*in Χατζιώτης, Κώστας
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Δήμος Αθηναίων Πολιτισμικός Οργανισμός
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung