Διασπορά, δίκτυα, διαφωτισμός

Titel Διασπορά, δίκτυα, διαφωτισμός
Herausgeber*in Στασινοπούλου, Μαρία
Herausgeber*in Χατζιωάννου, Μαρία Χριστίνα
Ort Αθήνα
Verlag Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung