[Βιβλιοκρισία:]Η αισθητική ως φιλοσοφική κατηγορία: Από την "Αισθητική" του Χέγκελ στην "Αισθητική Θεωρία" του Αντόρνο

Titel [Βιβλιοκρισία:]Η αισθητική ως φιλοσοφική κατηγορία: Από την "Αισθητική" του Χέγκελ στην "Αισθητική Θεωρία" του Αντόρνο
Autor*in Τερζάκης, Φώτης
Publikation Πλανόδιον
Ausgabe 34
Datum 2002
Seiten 293-303
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung