Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη δημόσια ιστορία

Titel Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη δημόσια ιστορία
Autor*in Φλάισερ, Χάγκεν
Herausgeber*in Λιάκος, Αντώνης
Herausgeber*in Γαζή, Έφη
Ort Αθήνα
Verlag Νεφέλη
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung