Το ταξίδι του Gottfried Semper στην Ελλάδα: 1831–1832/1858

Titel Το ταξίδι του Gottfried Semper στην Ελλάδα: 1831–1832/1858
Autor*in Βρατσκίδου, Ελεονώρα
Herausgeber*in Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας
Herausgeber*in Πεχλιβάνος, Μίλτος
Datum 12.05.2022
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung