Ο γερμανοσπουδασμένος αρχιτέκτων Αριστοτέλης Ζάχος (Καστοριά 1871 – Αθήνα 1939)

Wissensbasis

Konstantinos Dimadis
Titel Ο γερμανοσπουδασμένος αρχιτέκτων Αριστοτέλης Ζάχος (Καστοριά 1871 – Αθήνα 1939)
Autor*in Φεσσά-Εμμανουήλ, Ελένη
Herausgeber*in Αργυρίου, Αστέριος
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Herausgeber*in Λαζαρίδου, Δανάη-Αναστασία
Buchtitel Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην ανατολή και τη δύση : 1453-1981 Πρακτικά του Α΄ Ευρωπαϊκού συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1998
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag Ελληνικά Γράμματα
Datum 1999
Seiten 287-296
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung