Η δεύτερη ζωή των δημοτικών τραγουδιών

Titel Η δεύτερη ζωή των δημοτικών τραγουδιών
Autor*in Πολίτης, Αλέξης
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 2011
Seiten 233-262
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung